18 Mayıs 2009 Pazartesi

Karaağaç ve karağaç kerestesi..

Ticari Adları : Common elm,Smoothleaved elm (İng.),Orme (Fr.),Feldülme,Feldrüster,Bergulme,Bergrüster(Alm.),Ova karaağacı,Dağ karaaağacı(Tr.)

Yayılışı : Avrupa,Asya,Güney Sibirya,Türkiye,Kuzey Afrika,Kuzey ve Orta Avrupa
Diri odun sarımsı beyaz ile giri renkte ve oldukça geniş,öz odun ova karaağacında çikolata kahverenginde,dağ karaağacında açık kahverenginde.Lif yapısı nispeten düzgün,fakat lif kıvrıklı ve düzensiz liflilik görülebilir.Kaba iğne çizikli,parlak,çok dekoratiftir.Odunu dayanıksız olup,diri odun böceklere karşı hassastır.Diri odun kolay öz odun güç emprenye edilir.Oldukça iyi ve çabuk kurutulabilir,ancak özellikle kalın matariyal çarpılmaya eğilimlidir ve kolellaps teşekkül edebilir.Fırında kurutma kusurları klimatize yoluyla giderilebilir.

İşlenme Özellikleri : El aletleri ve makinelerle oldukça kolay işlenir.Keskin aletler kullanılmalıdır.Planyalamada güçlükler ortaya çıkabilir,kesilebilir,çivilenme ve yapıştırılma,renk verme ve cilalanması iyidir.Buharlanmış malzeme bükülme özelliklerine sahiptir.

Kullanış Yerleri : Masif mobilya,parke,lambri,tornacılıkta,küçük gemi,vagon yapımında emprenye edildikten sonra dok ve liman inşaatlarında,seçilmiş tomruklardan dekoratif kesme kaplama levhaların imalinde,spor aletleri,alet sapları yapımında ve oymacılıkta kullanılır.

Diğer Türleri : American White Elm,Red Elm,Rock Elm,Hercai Karaağaç

Ladin ağacı ve ladin kerestesi..

TİCARİ ADLARI: LADİN,,SPRUCE: Norway spruce (İng.), Gemeine fichte (Alm.), Epicea (Fr.), Avrupa ladini (Tr.).Yayılışı kuzey ve orta Avrupa,Batı rusya. Diri odun ve öz odun renk bakımından farklı değildir.Orta kısmı olgun odun özelliklerine sahip olup, odunu sarımsı beyaz renktedir.
Böceklere karşı hassas tır.Özellikle diri oduna Aobium 'lar arız olmaktadır.Odunu dayanıksızdır.Emprenyesi güçtür.

İŞLENME ÖZELLİKLERİ:
Kolay işlenir,Soyulabilir,çivi ve vidalama özelliği iyidir. İyi yapıştırılı,renk verilebilir.Boyanması ve cilalanması iyidir. Hızlı ve iyi kurutulur, çatlamaya meğili azdır.Ancak,lif kıvrıklığı olan malzemede az miktarda çarpılma söz konusudur.

KULLANIŞ YERLERİ : Genellikle iç mrangozluk işleri ve doğramalarda, kutu ve sandık yapımında
müzik aletlerinde,tel direği,maden direği, ambalaj ve kağıt lif odunu,konraplak yapımında,gemi direği yapımlarında kullanılır.

DİĞER TÜRLERİ: Sitka spruce,Ak ladin,Engelmann spruce, Sibirya ladini.

Kavak ağacı, kavak kerestesi ve kavak ağacı özellikleri..

Ticari Adları : Poplar,Black Poplar(İng.),Peuplier noir (Fr.),Schwarz pappel(Alm.),Karakavak (Tr.)

Yayılışı :
Avrupa,Rusya,Türkiye,Kuzey Afrika,HindistanDiri odun beyazımsı ile sarımsı beyaz renkte,öz odun açık kahverengi ile açık yeşilimsi kahverengi,öz çivarı hafif kırmızı renktebazen çok donuk kahverengi ile pembemsi kahverengi renginde .Lifler düzgün , ince iğne çizikli, az dekoratif. Böceklere karşı hassas ve çok dayanıksızdır.Diri odun kolay öz odun güç emprenye edilir.

İşlenme özellikleri:Hafif körleştirme etkisi vardır. Pürüzlü yüzey oluşmaması için keskin ve ince uçlu aletler kullanılmalıdır. Kesilebilir soyulabilir çivilenmesi ve yapıştırılması iyidir. Renklendirme iyi sonuç vermemektedir. Boyanma ve cilalanma özellikleri iyidir.

Kullanış yerleri :
Mobilyaların iç kısımlarında ve çekmecelerde , oyuncak kutu ve sandık imalinde , kontraplak , kibrit yapımında dekoratif olmayan tornacılık işlerinde ambalaj talaşı, protezler ,kurşun kalem , lif ve kağıt endüstrisinde kullanılır.

Diğer türleri :
Akkavak, Titrek kavak , Indıan Poplar , Asıa Selvı Kavağı , Eastern Cottorn wood , Swamp Cottorn wood , Aspern Canadian Poplar, Balsam Poplar, Grey Poplar

Armut ağacı ve armut kerestesi..

TİCARİ ADLARI: ARMUT. Birnbaum (Alm.), Pear (İng.,ABD.), Poirier (Fr.), Perasto (İt.), Armut (Tr.). Yayılışı Avrupa,Türkiye,Batı Asya. Olgun odun özelliklerine sahip olup, diri odun ile öz odun arasında renk farkı bulunmamaktadır. Odun rengi sarımsı ile açıl kırmızımsı kahverengindedir.
Çarpılmaya eğilimi doalayısıyla ile yavaş kurutulur. En iyisi fırında kurutulmasıdır.Kolay emprenye edilir.

İŞLENME ÖZELLİKLERİ: Biçilmesi orta derecede güçtür.Son derecede iyi tornalanabilir, çivi ve vidayı iyi tutar,iyi yapıştırılır.Özellikle renk verilmesi ve cilalanması iyidir.Siyah renk verilerek abanoz a benzetilir, buharlama suretiyle kırmızımsı kahverengi bir renk elde edilir.Armut ağacından
elde edilen tomruklar mayıs sonuna kadar işlenmelidir.Kesilen kısımlarda çatlama tehlikesi olduğundan havadar bir yerde istif edilmemelidir.

KULLANIŞ YERLERİ:Güzel görünüşlü tornalanmış malzeme elde etmede ve oymacılıkta geniş çapta kullanılır.Fırça sapı, şemsiye sapı ,ölçme aleti,cetvel takımı ve T cetveli yapımında ,siyaha boyanmış kısımlar keman,gitar,blok flüt,piyano yapımında,seçilmiş uygun çap ve boydaki tomruklar
dekoratif kesme kaplama levhalar elde edilir,ısı yı geçirmez eli ısıtmadığından pipo yapılır sıcak kalıplarda kullanılır şişe fabrikalarında.

BENZER TÜRLERİ: Elma,Üvez.

Dışbudak ağacı.

TİCARİ ADLARI:Frene commun (Fr.), Gemeine esche (Alm.), European ash (İng.), Dişbudak.(Tr.).Yayılışı,Avrupa, Kafkaslar, Türkiye, Kuzey Afrika.Diri odun çok geniş ve beyazımsı ile sarımsı renkte ,öz odundan farklı değil , bazı tomruklarda koyu kahverenginde öz odun bulunur.Zeytin odununa benzeyen bir renktedir.Böceklere karşı hassas olup, odunu dayanıksızdır.Orta derecede emprenye edilir.

İŞLENME ÖZELLİKLERİ:İşlenmesi iyidir,körleştirme etkisi orta derecede olup,çivilemede ön delme işlemine gerek vardır.Kolay renk verilir,çok iyi cila kabul eder,kesilebilir,soyulabilir,yapıştırılması iyidir.Oldukça iyi kurutulabilir.Ancak ,yüzeysel,çatlaklara ve yarılmalara dikkat edilmelidir.

KULLANIŞ YERLERİ:Dinamik eğilme direnci yüksek olduğundan , en fazla spor aletleri ve vurucu alet sapları yapımında kullanılmaktadır.Raket, hokey sopaları, jimnastik aletleri, kriket ve bilardo sopaları , küçük gemilerin bükme kısımları ile iskelet ve döşemelerinde, masif mobilya yapımında, karoser ve arabatekerlerinde,kontraplak ve kaplama levha üretiminde, lambri ve markiteride kullanılır.kebapçılar ve kasaplar et doğrama tezgahı olarak
kullanmaktadırlar.

BENZER TÜRLERİ:Whita ash, Japon dişbudağı,Black ash, Çiçekli dışbudak.

Kestane ağacı..

Ticari adları : Edel Kastanie ( Alm.,) , Sweet Chestnut (İng) , Chatignier (FR) Chastafio (İsp) Kestane (Tr)Dİri odun çok dar (13 mm), kirli beyaz ile sarımsı renkte öz odun taze halde grimsi sarı ile açık veya koyu kahverenginde giderek koyulaşır. Lifler düzgün ile spiral tipte, kaba iğne çizikli , yaşlı ağaçlarda halka çatlakları bulunabilir.Kurutulması güçtür, kollaps ve iç çatlaklarına eğilimlidir.Tekrar buharlama ile bu kusurların kolayca giderilmesi mümkün değildir.Diri odun böceklere karşı hassas , öz odun dayanıklıdır.Öz odun son derecede güç emprenye edilir.

İşlenme özellikleri:
El aletleri ile kolay işlenir .Hafif körleştirme etkisi vardır. Çivilenme , vidalanma , cilalanma ve yapıştırılması iyidir. Rutubetli hallerde metallerle temas ettiğinde korozyona neden olduğu gibi mavi , siyah renklenmeler oluşabilir.

Kullanış yerleri:
Mobilya yapımında , mutfak yağları ,meyva suları ve ucuz şaraplerı fıçı tahtaları imalinde , fıçı çemberi , baston ve şemsiye saplarında, bahçe kapıları , çit malzemesi ve tornacılıkta kullanılır.


Benzer ve Diğer Türleri:
Amrican Chestnut,Saninten,Ca oi

Meşe ağacı ve kerestesi..

TİCARİ ADLARI: MEŞE .Sessile oak,Pedunculata oak (İng.), Traubeneiche, Stieleiche (Alm.), Chene rouvre, Chene pedoncule (Fr.), sapsız meşe,saplı meşe (Tr.).Yayılışı Avrupa, Türkiye, Kuzey Afrika. Diri odun 2-5 cm genişlikte, sarımsı beyaz renkte, öz odun açık kahverenginde giderek koyulaşır.Taze halde yetişme yeri olarak hafif kırmızımsı renkte olanları vardır. Kurutmanın ilk safhalarında çok yavaş bir uygulanmalıdır.Çatlamaya ve yarılmaya eğilimi olduğundan çok yavaş kurutulmalıdır. Açık havada kurutmada ince istif lataları kullanılmalı ve enine kesitleri korunması için kurutma söz konusu olduğundan iç çatlaklar ve çarpılmalar görülebilir. Diri odun az dayanıklı, öz odun dayanıklıdır.Tomruklara böcekler arız olabilir bekletilmemelidir.
Diri odun kolay, öz odun son derece güç emprenye edilir.

İŞLENME ÖZELLİKLERİ:
Orta ile şiddetli derecede körleştirme etkisi vardır.Aletler keskin olmalıdır.Çivileme güç olduğundan ön delme işlemine gerek vardır. Yapıştırılması iyidir,ancak alkali tutkallarla lekelenme gelebilir, renk verilebilir.Yüzeyler duldurulduktan sonra iyi cila kabul eder.Metallerle temasta mavi renk oluşur.

KULLANIŞ YERLERİ: Trahelerin tülleri tıkalı olması sıvıların geçmesini engellediği için konyak,şarap ve bira fıçılarının yapımında ideal bir malzemedir.Masif olarak mobilya,küçük gemi yapımında limanlarda,su içi inşaatlarda, vagon yapımında ve toprakla temas eden her çeşit kullanım yerinde değerlendirilir.Yüksek kalite marangozluk işlerinde, oymacılık, parke, karoser yapımı ve kesme kaplama levhaları olarak mobilya ve lambride kullanılır.OAK ABANOZ yada NABANOZ:Hırvatistanda meşe tomruk parçalarının bataklık yada göllerde su ve çamur tabakaları altıda bırakılmasıyla üretilen, hemen hemen fosilleşmiş materyala bu isim verilmektedir.Odun ,suda çökmüşçakmaktaşı parçacıkları ve kireçten oluşan bir örtüyle kaplanarak korunmaktadır.Derin yüzey çatlakları oluşmasına rağmen, odun çok dayanıklıdır ve çoğunlukla grimsi yeşil yada tamamen siyah bir renk alır.Nedeni odundaki tanenle, sudaki demirin reaksiyona girmesidir.Buişlemle dekoratif, akustik özellikleri iyileşmiş, müzik aleti yapımında kullanılan bir malzeme elde edilmektedir.

DİĞER TÜTLERİ:
TÜYLÜ MEŞE, MACAR MEŞESİ,KASNAK MEŞESİ.

Çam ağacı..

TİCARİ ADLARI: ÇAM. Scots pine, Red deal, Rewwood (İng.), Gemeine kiefer, Föhre (Alm.)
Pin commun (Fr). Sarı çam (Tr). YAYILLIŞI, Kuzey ve orta avrupa, güney İspanya, Kuzey İtalya,
Mekodonya,Türkiye, Kafkaslar ve İran. Diri odun 5-10 cm genişlikte, sarımsı ile kırmızımsı beyaz renkte, öz odun kırmızımsı sarı, kahverengimsi, kırmızı olup giderek koyulaşır.Odunu reçinelidir.Çok hızlı ve iyi bir şekilde kurutulabilir. Fakat mavi renk oluşumuna eğilimlidir.Bu nedenle biçme işinden hemen sonra daldırma yöntemiylen emprenye edlmelidir.Açık hava kurutmada ağaç malzemerutubeti % 25 'in üzerinde iken 20 ile 30 derece sıcaklıklarda mavi renk oluşumu tehlikesi vardır.Diri odun mantar ve böceklere hassas olup, öz odun oldukça dayanıklıdır.Diri odun kolay, öz odun oldukça güç emprenye edilir.

İŞLENME ÖZELLİKLERİ: Kolay işlenir, reçine fazlalığı nedeniyle aletlerin çalışmasında güçlükler çıkarabilir.Boyanbilir,cilalanabilir,tornalanabilir,soyulabilir,iyi çivitutar,renk verilebilir.Fazla reçineli metaryelde tutkallamada güçlük çıkar.

KULANIŞ YERLERİ:Binalarda ağaç malzemenin kullanılabileceği her yerde değerlendirilebilir.
Kaplamacılkta,oymacılıkta,tornacılıkta,tel direği maden direği,su içi inşaatlarda,travers olarak.

DİĞER TÜRLERİ :Toros karaçamı,kızıl ve fıstık çamı,Halep çamı,Kore ve japon çamı, asya çamı
Siberian yellow pine, merkos pine,khasya pine.

Akça Ağaç..

Ticari Adları:Bergahorn(Alm),Erable(Fr),Sycamore,Sycamore Plane,Great Maple (İng),Dağ akçaağacı(Tr)

Yayılışı:İngiltere,Orta Avrupa,Türkiye ve Batı Kafkasya
Diri odun öz odundan farklı değil,odunu sarımsı beyaz ile kahverengimsi beyaz renkte,taze halde hafif kırmızımsı tonda olup giderek koyulaşır.Lifler düzgün bazen dalgalı veya hareli,ince iğne çizikli,ipek gibi parlak ve çok dekoratif.Açık havada kurutmada renklenme meydana gelebilir.Bu yüzden yüzeysel kurutma önemlidir.Kerestenin dikine istifi tavsiye edilmektedir.Fırında kurutmada ise düşük sıcaklıklar kullanılmalıdır.Hızlı kurutmada beyaz renk korunmakta,yavaş kurutmada ise pembemsi kahverengi bir renk meydana gelmektedir.Buharlamadan kaçınılmalıdır,çünkü lekeler oluşabilir.Çok az dayanıklıdır.Diri odun böceklere karşı hassastır.Kolay emprenye edilebilir.

İşlenme Özellikleri:
El aletleri ve makinalerle kolay işlenir ve düzgün yüzeyler elde edilebilir.Kesilebilir,soyulabilir,çok iyi çivi ve vida tutar,yapıştırılabilir,renk verilebilir,iyi cilalanır.

Kullanış Yerleri:Kesme ve soyma kaplama levha olarak,özellikle enine dalgalı görünüşlü olan kaplama levhalar mobilya endüstrisinde,parke yapımında,müzik aletlerinde,kemanın alt tablasının yapımında,bobin,makara,fırça sapı,gıda maddesi,ambalaj kapıları imalinde ve markiteride kullanılır.

Diğer Türleri:Ova akçaağacı,Şeker Akçaağacı,Oregon maple,Kırmızı Akçaağaç,Gümişi Akçaağaç,Hard maple,Black maple,Kayın Gövdeli,Akçaağaç,Çınar Yapraklı Akçaağaç

9 Mayıs 2009 Cumartesi

Pergule.

Pergule genelde yazlık ve bahçeli evlerde , geniş teraslarda ,özellikle yazın kullanılan ,insan zevk ve keyfine kullanım itibari ile birebir hitap eden bir sistemdir.

Pergule kişinin beğenisine görede yapılabilir.

Pergule yaptıran kişi renk seçiminide kendisi yapabilir istediği renkde yapılabilir.

Pergule Dışardan bakıldığında evin cephesi ile uyumlu,gerektiğinde bozuk bir cepheyi bile zevkli bir dış görünüme sahip hale getiren Pergule evinizin bahçesi yada terasına güzel hoş estetik görünüm katmaktadır.

ÖRNEK RESİMLER;

Osb Kereste..

Yüksek Mukavemetli Neme Dayanıklı Levhadır.

İstenildiği takdirde ateşe dayanıklı OSB de üretilir Odun parçalarının veya iri kıyılmış talaşların nem oranı düşürülerek ince katmanlar şeklinde birbirine dik açılarla yayılarak özel yapıştırıcılarla preslenmesinden elde edilen ahşap panellerdir.


OSB,KULLANIM ALANLARI;
Çatı Kaplamalarında
Ambalaj Sektöründe
Oda Bölmelerinde…
Fıçılama Ve Depolamalarda
Hediyelik Eşyalarda


Tavan Ve Taban Döşemelerinde Oldukça Yoğun Kullanılır. ..

OBS KERESTE ÖRNEK RESİMLER;

Köknar Kereste..

Köknar kerestesi İşlenme özellikleri bakımından Ladin'e benzerlik gösterir.

Kolay işlenir,hafif, yumuşaktır,çivileme ve vidalama özelliği iyidir,kolay yarılabilir, renk verilebilir.

yapıştırma özelliği iyidir, lifleri düzgündür köknar kerestenin.

Binalarda, iç kısımlarda,marangozluk ve doğramacılıkta,kutu,ve sandık yapımında,ara tabakalarda,lif kağıt odunu olarak ,kontrplak endüstrisinde iç tabakalarda kullanılmaktadır....

ÖRNEK KÖKNAR KERESTE RESİMLERİ;


Lambri Kereste..

Lambri,Sarıçam, Kızılçam ve Karaçamdan üretilmektedirler.
Isıyı izole edebilmesi nedeniyle sağlıklı döşeme tipidirler. Ayrıca, yapılarda ses izolasyonu bakımından iyi özelliklere sahip olup, uzun ömürlü iç ve dış kaplamalardır.

Duvar, pergole ve çatı alt yüzeyi kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Genellikle Rus Çıralı kerestesinden yapılmakla birlikte her keresteden olabilir.


Lambri Döşeme Ebatları :8-10-12 cm Genişlik | 100 - 400 cm Boy | 2,5 cm Kalınlık Genellikle tavan, duvar kaplamaları ve ara bölmelerde kullanılır.

Ahşabın sıcaklığını yansıtır.
Estetik bir görünüm sağlar.
Bu ürün fırınlanmış olarak üç kalitede üretilmektedir. (extra, 1.Sınıf ve 2.Sınıf )


LAMBRİ ÇEŞİTLERİ

EXTRA LAMBRİ
1.SINIF LAMBRİ(birinci sınıf lambri)
2.SINIF LAMBRİ(ikinci sınıf lambri)
Duvar, pergole ve çatı alt yüzeyi kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Genellikle Rus Çıralı kerestesinden yapılmakla birlikte her keresteden olabilir.

Genişlikleri 8'lik 10'luk ve 12'lik şeklinde üretilir.
ÖRNEK LAMBİRİ KERESTE RESİMLERİ;


Alın Tahtası.

Binaların dış cephelerinde, kamelya ve verandalarında, saçak altlarında oymalı ve işlemeli olarak kullanılan malzemedir alın tahtası.

Sarıçam dan imal edilen ürün, dekoratif dizaynı sayesinde, uygulanan alanlarda estetik görünüm kazandırır.

Alın tahtası istediğiniz şekil ve ölçülerde yapılmaktadırr...Larex Kereste..

LAREX , Her türlü masif doğrama ve mobilya imalatında kullanılır.

Özellikle dış cephelerde suya dayanıklılığı nedeniyle tercih sebebidir Larex kereste.

Sert dokusu uzun ömürlü ve sağlam olmasının nedenidir.

Sibirya bölgesi kara çam ağaçlarından elde edilir.
Rus sediri olarak da bilinir Larex kereste.

İnşaatlık Kereste..

İnşaat kalıbı ve çatı yapımında kullanılan tahta ve kalaslardır.

Kızılçam, karaçam veya ithal çam tomruklarından elde edilir.

İnşaat sektöründe beton kalıpları ve çatı kaplamaları başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılır.

Kereste , Kızılçam, karaçam ,çam,köknar veya ithal çam tomruklarından elde edilir.

Kalın veya ince yada geniş kesilerek tomrukdan,daha sonra inşaat kalıbı veya çatı yapımında kullanılır kereste.

İnşaat sektöründe beton kalıpları ve çatı kaplamaları başta olmak üzere çeşitli alanlarda kereste kullanılır.
Kereste

Kızılçam, karaçam ,çam,köknar veya ithal çam tomruklarından elde edilmektedir kereste..
Kalın veya ince yada geniş kesilerek tomrukdan,daha sonra inşaat kalıbı veya çatı yapımında kullanılır kereste. İnşaat sektöründe beton kalıpları ve çatı kaplamaları başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmaktadır kereste.

Bazı kereste resimleri;

 
Oyun oyna Oyunlar 6TN Oyunlar Oyun Oyunlar 6TN Oyun